• ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονοματεπώνυμο          :  Καζάνη Πολίν-Αφροδίτη

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ  

25/06/2014 Πτυχίο  Λογοθεραπείας,   Σχολή   Επαγγελμάτων  Υγείας   και   Πρόνοιας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών (Βαθμός 7.66)

2016 έως σήμερα Μεταπτυχιακό   Πρόγραμμα   Σπουδών   «Επιστήμες

Αποκατάστασης,  Σχολή   Επαγγελμάτων  Υγείας   και   Πρόνοιας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2014 έως 2016 Εργασία ως λογοθεραπεύτρια στο κέντρο Αποθεραπείας

  και Αποκατάστασης «Ανάπλαση», Αθήνα.

2014 έως σήμερα Εργασία σαν ελεύθερη επαγγελματίας σε κατ’ οίκον συνεδρίες

λογοθεραπείας.

2015 έως σήμερα Εργασία   ως   λογοθεραπεύτρια   στο   «Κέντρο   Δυσλεξίας Μπούφαλη Ευτυχία»

Σαρωνίδα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   

Νοέμβριος 2015 «Two hours seminar: First Aid»

Σεπτέμβριος 2015 «How   to   treat   aphasia,   dysarthria   and   apraxia   of   speech:

evidence and experience»

Νοέμβριος 2014 «Πως σχεδιάζουμε τη θεραπευτική παρέμβαση για παιδιά με

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: μέθοδοι και τεχνικές»

Νοέμβριος 2014 «Ειδική   Γλωσσική   Διαταραχή   (Μαθησιακές   Δυσκολίες   –

Συννοσηρότητα με ΔΕΠΥ)»

Ιούνιος 2014 «Παιδικός   Τραυλισμός:   Αξιολόγηση   και   Θεραπευτική

Αντιμετώπιση»

Ιανουάριος – Ιούνιος 2014 «Αφασικές Διαταραχές: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

Νοέμβριος 2013 «Δυσκολίες   Μάσησης   -   Κατάποσης   σε   παιδιά   με

νευροαναπτυξιακά προβλήματα»

Οκτώβριος 2013 «Η συμβολής της τεχνολογίας στην αναβάθμιση της ποιότητας

ζωής των παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές»

Απρίλιος 2013 «Επιθετικότητα στο παιδί και τον έφηβο»

Σεπτέμβριος 2012 «Ελληνική Γλώσσα και διαταραχές»

Απρίλιος 2010 «Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική ηλικία»

Δεκέμβριος 2009 «Το παραμύθι και οι ανθρώπινες σχέσεις»

Ιούνιος 2008 1

ο

 Πανελλήνιο συνέδριο σπουδαστών Λογοθεραπείας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

2014 έως σήμερα Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία

2014 έως σήμερα Οργάνωση   και   συμμετοχή   στις   ομάδες   αυτοβοήθειας   του

Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία

Αύγουστος 2010 Συμμετοχή   στο   Κατασκηνωτικό   πρόγραμμα   για  ΑΜεΑ,   του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Pin It