Εποπτική-Συμβουλευτική στη ΔΕΠΥ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ, διεθνώς ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder) είναι μια από τις συχνότερες νευροαναπτυξιακές διαταραχές και εμφανίζεται ως δυσκολία στη διατήρηση εστιασμένης προσοχής ή/και υπερκινητική -παρορμητική συμπεριφορά σε βαθμό ασύμβατο με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού.

Το Coaching (εποπτική συμβουλευτική) για τη ΔΕΠΥ είναι μια πρακτική παρέμβαση, η οποία σύμφωνα με τον CHADD (εθνική, μη κερδοσκοπική εταιρεία από ενήλικες και γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ) στοχεύει στις μειωμένες επιτελικές λειτουργίες της ΔΕΠΥ, όπως σχεδιασμός, διαχείριση χρόνου, οργάνωση, στοχοθέτηση, διαχείριση προβλημάτων και στις επιπτώσεις τους. Ο επόπτης προσπαθεί να εκμαιεύσει πληροφορίες και να βοηθήσει τον πελάτη να βρει λύσεις και να θέσει SMART στόχους.

 

Σύμφωνα με τον ADHD Coaches Organization (ACO), ο ρόλος του επόπτη για τη ΔΕΠΥ περιλαμβάνει 3 κλάδους:

life coaching,

αναγνώριση δεξιοτήτων και αδυναμιών του πελάτη

ψυχοεκπαίδευση στη ΔΕΠΥ, την συμπτωματολογία της και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Το Coaching περιλαμβάνει εκμάθηση (οργάνωση δραστηριοτήτων, μνημονικές τεχνικές, διαχείριση χρόνου) και διερεύνηση (μετάφραση προβλημάτων και οραμάτων σε στόχους, κίνητρα, διαχείριση ανασταλτικών παραγόντων, επαγγελματικός αναπροσανατολισμός).

Ο ρόλος του coach είναι να ενθαρρύνει την ειλικρίνεια, να θέτει ερωτήματα, να δείχνει εμπιστοσύνη και να στηρίζει τις επιλογές του ενδιαφερομένου.

 

Εκτός από τους ενήλικες και τους εφήβους με ΔΕΠΥ, coaching παρέχεται και στους γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ. Οι βασικές αρχές coaching για γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ είναι  :

η διαχείριση χρόνου,

η ενίσχυση δυνατοτήτων,

η σχολική υποστήριξη και

οι τεχνικές επικοινωνίας

 

Pin It