Λογοθεραπεία

 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΦΑΣΙΑ

Η αφασία είναι μία επίκτητη νευρολογική διαταραχή η οποία επηρεάζει τη λεκτική επικοινωνία. Συγκεκριμένα, τα συστήματα που μπορεί να επηρεαστούν από μία τέτοια εγκεφαλική βλάβη είναι η παραγωγή ή/και η κατανόηση του προφορικού ή/και του γραπτού λόγου. Οι πιο συχνές αιτίες που προκαλούν αφασία είναι τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια και οι Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις.

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ – ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ & ΑΠΡΑΞΙΑ

Η δυσαρθρία είναι μία επίκτητη νευρολογική διαταραχή της ομιλίας η οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχή στο μυϊκό τόνο των δομών και των οργάνων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της ομιλίας. Οι πιο συχνές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν δυσαρθρία είναι τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, οι Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις και οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις (π.χ. Νόσος του Parkinson).

Η απραξία είναι μία επίκτητη νευρολογική διαταραχή της ομιλίας η οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχές στην εκούσια επιτέλεση και το συντονισμό κινήσεων και κινητικών πράξεων που σχετίζονται με την ομιλία.

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣΗΣ

Οι διαταραχές φώνησης μπορεί να προκληθούν από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αιτιολογιών, οι οποίες ευθύνονται για τη δυσλειτουργία της φωνής έως και την πλήρη απουσία της. Οι αιτίες αυτές μπορεί να είναι οργανικές (π.χ. οξεία λαρυγγίτιδα, κακώσεις του λάρυγγα, υποθυρεοειδισμός, παράλυση φωνητικών χορδών, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, κ.α.), λειτουργικές (π.χ. αυξημένη μυϊκή ένταση, ακατάλληλος τρόπος αναπνοής, κακή φωνητική συμπεριφορά, κ.α.) ή ψυχογενείς (π.χ. άγχος, ηβιφωνία).

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ – ΔΥΣΦΑΓΙΑ

Με τον όρο διαταραχές σίτισης & κατάποσης θεωρούμε οποιαδήποτε δυσκολία στη λήψη, την επεξεργασία, τη μάσηση και την κατάποση στερεάς η υγρής τροφής, ή την παρουσία βήχα/πνιξίματος κατά τη σίτιση/κατάποση. Η δυσφαγία δεν είναι ασθένεια αλλά σύμπτωμα και επομένως δεν μπορεί να εμφανιστεί χωρίς την παρουσία ανώτερης βλάβης, όπως Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις, νευροεκφυλιστικές παθήσεις (π.χ. Νόσος του Parkinson), νεοπλασίες, γνωστικές διαταραχές, κ.α.

 

ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ & ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Οι αρθρωτικές διαταραχές της ομιλίας προκαλούνται είτε από ανατομικές ανωμαλίες στη διάπλαση των δομών και των οργάνων του μηχανισμού παραγωγής της ομιλίας, είτε από διαταραγμένη νευρομυϊκή λειτουργία αυτών.

Οι φωνολογικές διαταραχές σχετίζονται με την ελλιπή ή λανθασμένη παραγωγή φωνημάτων της γλώσσας του παιδιού, παρά την ύπαρξη φυσιολογικών δομών και οργάνων του μηχανισμού της ομιλίας.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είναι η καθυστερημένη ή ελλιπής ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού, χωρίς την παρουσία εμφανών οργανικών βλαβών στο Νευρικό Σύστημα, την ύπαρξη αισθητηριακών ελλειμμάτων (π.χ. κώφωση, τύφλωση) ή μειωμένου δείκτη νοημοσύνης.

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ – ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ

Είναι η διαταραχή της φυσιολογικής ροής και του ρυθμού τη ομιλίας, η οποία δεν ανταποκρίνεται στη χρονολογική ηλικία του παιδιού. Στον τραυλισμό η μετάβαση μεταξύ φωνημάτων, συλλαβών, λέξεων ή φράσεων καθίσταται δύσκολη για το παιδί.

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣΗΣ

Οι διαταραχές φώνησης μπορεί να προκληθούν από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αιτιολογιών, οι οποίες ευθύνονται για τη δυσλειτουργία της φωνής έως και την πλήρη απουσία της. Οι αιτίες αυτές μπορεί να είναι οργανικές (π.χ. οξεία λαρυγγίτιδα, κακώσεις του λάρυγγα, υποθυρεοειδισμός, παράλυση φωνητικών χορδών, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, κ.α.), λειτουργικές (π.χ. αυξημένη μυϊκή ένταση, ακατάλληλος τρόπος αναπνοής, κακή φωνητική συμπεριφορά, κ.α.) ή ψυχογενείς (π.χ. άγχος, ηβιφωνία).

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Ο αυτισμός είναι μία νευροψυχιατρική αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις στο είδος και τη σοβαρότητα των ελλειμμάτων, τόσο ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα όσο και ανάμεσα στο ίδιο το άτομο.

 

Τα πιο συχνά χαρακτηριστικά της διαταραχής αυτιστικού φάσματος είναι:

Οι διαταραχές στη λεκτική και μη λεκτική επαφή και επικοινωνία

Αισθητηριακές δυσλειτουργίες

Απουσία ή καθυστερημένη ανάπτυξη της ομιλίας

Τάσεις απομόνωσης

Συμπεριφορικές διαταραχές

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ – ΔΥΣΦΑΓΙΑ

Με τον όρο διαταραχές σίτισης & κατάποσης θεωρούμε οποιαδήποτε δυσκολία στη λήψη, την επεξεργασία, τη μάσηση και την κατάποση στερεάς η υγρής τροφής, ή την παρουσία βήχα/πνιξίματος κατά τη σίτιση/κατάποση. Η παιδική δυσφαγία μπορεί να εμφανιστεί με συμπτώματα, όπως δυσκολία κατά το θηλασμό, δυσκολία σίτισης με το μπιμπερό, εκροή τροφών ή υγρών από τη στοματική ή τη ρινική κοιλότητα, έντονη σιελόρροια, βήχας ή πνιγμός κατά τη διάρκεια τη σίτισης, κ.α.

 

 

Pin It