Ομάδες Γονέων

symboyleytikh goneon2

Οι γονείς είναι οι πρώτοι σημαντικοί ενήλικες στη ζωή των παιδιών τους και παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Το να αγαπάει και να φροντίζει ένας γονιός τα παιδιά του δεν αρκεί αν παράλληλα δεν θέτει ξεκάθαρα και σταθερά όρια στη συμπεριφορά τους, προκειμένου να τεθούν οι κατάλληλες βάσεις για μια υγιή ζωή στο μέλλον. Πολλοί γονείς νιώθουν άγχος και ανασφάλεια, σχετικά με το κατά πόσο είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε έναν τόσο απαιτητικό ρόλο και η σύγχυση που βιώνουν, συχνά, επηρεάζει με αρνητικό τρόπο τη σχέση τους με τα παιδιά τους.

Οι ομάδες γονέων απευθύνονται σε άτομα που έχουν ως κοινό σημείο το ενδιαφέρον και την αγάπη προς τα παιδιά τους αλλά και τη διάθεση για ενίσχυση της προσωπικότητας τους. Οι ομάδες γονέων στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους γονείς να κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για τα παιδιά τους και να τους στηρίξουν στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης. Μέσα από μία ευχάριστη ομαδική διαδικασία, οι γονείς έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν και να επεξεργαστούν τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους μαζί με άλλους γονείς, να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να πάρουν υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συναντούν καθημερινά.

 

Οι ομάδες γονέων έχουν ως στόχο:

Τη  μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις προκλήσεις που προκύπτουν στην οικογένεια καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις

Τη στήριξη και ενίσχυση του γονικού ρόλου των συμμετεχόντων
Τη  γενικότερη προσωπική ανάπτυξη των γονέων

Την ενημέρωση των  γονέων γύρω από τα αναπτυξιακά θέματα των παιδιών τους

Την ενθάρρυνση των γονέων να υιοθετήσουν μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τα παιδιά τους

Την  βοήθεια των  γονέων να αναζητήσουν πιο λειτουργικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων

Την ενίσχυση των γονέων στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στο γονεϊκό τους ρόλο

Την βοήθεια στη διαφοροποίηση και στον εκσυγχρονισμό του ρόλου των γονέων

Την στήριξη του θεσμού της οικογένειας ως αναντικατάστατο φορέα αγωγής του παιδιού

Τη  διαφύλαξη της ψυχικής υγείας του παιδιού -του μελλοντικού ενήλικου ατόμου.

Τα θέματα συζητιούνται σε ομαδικές συναντήσεις που έχουν γνωσιακό-συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Οι ομάδες συντονίζονται από ψυχολόγους.

Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε στις ομάδες είναι βιωματικός, στηρίζεται δηλαδή στην ενεργή συμμετοχή των μελών της ομάδας. Με τη βοήθεια του συντονιστή, γίνεται διάλογος μεταξύ των γονέων, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων. Ο συντονιστής παρέχει τις επιστημονικές γνώσεις γύρω από το θέμα της συνάντησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις της αναπτυξιακής και οικογενειακής ψυχολογίας. Γίνεται αναφορά στα δεδομένα της εξελικτικής ψυχολογίας σχετικά με τις ανάγκες κάθε φάσης της ζωής, από την βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωση. Πέρα από τις εισηγήσεις του συντονιστή της ομάδας, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δουλεύουν σε ομάδες, και να εξασκηθούν σε βιωματικές τεχνικές (παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις επικοινωνίας και ανοιχτές συζητήσεις). Σε κάθε συνάντηση υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ανάπτυξη των παιδιών, τη σχέση και επικοινωνία γονέα-παιδιού. Στην ομάδα αυτή κάθε άτομο μπορεί να παρουσιάσει τις απόψεις του, να ακούσει τις αντίστοιχες απόψεις των άλλων γονιών καθώς βέβαια και την άποψη του συντονιστή. Οι γονείς αλλάζουν εμπειρίες και γνώσεις μεταξύ τους σχετικά με την ανατροφή των παιδιών και πληροφορούνται για τις επιστημονικές απόψεις που αφορούν την αποτελεσματική επικοινωνία και τη δημιουργία υγιούς σχέσης μεταξύ γονέα-παιδιού.

 

Συνοπτικά, μέσα από τις συναντήσεις μας οι γονείς καταφέρνουν τα εξής:

Να κατανοήσουν τον ρόλο τους ως γονείς και να διαχειριστούν δικές τους δυσκολίες σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών τους.

Να αναπτύξουν την ικανότητα της επικοινωνίας και να έχουν κοινό τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων ως γονείς (μαμά-μπαμπάς)

Να αναπτύξουν την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τα παιδιά τους.

Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά καταστάσεις κρίσης με τα παιδιά τους.

Να αναπτύξουν την έκφραση των συναισθημάτων τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους.

 

Pin It