Σχολική Μελέτη

Στο κέντρο μας λειτουργεί ειδικό τμήμα οργάνωσης καθημερινής σχολικής μελέτης για παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων παιδαγωγών. Εφαρμόζονται σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι μελέτης, οργανωμένες σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο. Μαζί με το έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό μας τα παιδιά μελετούν σωστά, αποδοτικά και γρήγορα όλα τα σχολικά μαθήματα της επόμενης ημέρας.

Αρχικά πραγματοποιείται αξιολόγηση του παιδιού από ειδικό παιδαγωγό και στη συνέχεια διαμορφώνεται το πρόγραμμα μελέτης εντάσσοντας το παιδί στην κατάλληλη ομάδα ανάλογα με την ηλικία και τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.

Τα τμήματα αποτελούνται από έναν ως τέσσερις μαθητές και είναι ομοιογενή ως προς τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των παιδιών. Το πρόγραμμα μελέτης πραγματοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες του κέντρου και ο τρόπος διδασκαλίας είναι ευχάριστος και διασκεδαστικός προς τα παιδιά.

 

Το πρόγραμμα σχολικής μελέτης περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα καθημερινής μελέτης
  • Τεχνικές οργάνωσης διαβάσματος
  • Σωστή & αποδοτική προετοιμασία του παιδιού σε όλα τα σχολικά μαθήματα
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
  • Συνεχής αξιολογήσεις των δυσκολιών του παιδιού
  • Συνεργασία με γονείς και δασκάλους
  • Επαναληπτικές ασκήσεις -προετοιμασία διαγωνισμάτων
  • Εκπαιδευτικά παιχνίδια

 

  • Το πρόγραμμα σχολικής μελέτης απευθύνεται σε:

Σε παιδιά που διαβάζουν αρκετές ώρες χωρίς το διάβασμά τους να είναι ποιοτικό και αποδοτικό.

Σε παιδιά με χαμηλή επίδοση στο σχολείο.

Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία.

Σε παιδιά με δυσκολίες της προσοχής (ΔΕΠ-Υ)

Σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος

Σε παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς

Γονείς που δυσκολεύονται να πειθαρχήσουν τα παιδιά τους την ώρα του μαθήματος.

Γονείς που οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να ασχοληθούν με την καθημερινή προετοιμασία των παιδιών τους για το σχολείο.

Γονείς που επιθυμούν να μελετούν τα παιδιά τους σε ένα ευχάριστο περιβάλλον υπό την εποπτεία εξειδικευμένων παιδαγωγών.

 

Στόχος μας είναι όχι μόνο η ικανοποιητική ανταπόκριση του παιδιού στις ημερίσιες σχολικές εργασίες αλλά και η σταδιακή εξάλειψη γνωστικών κενών και η ενίσχυση των μαθησιακών του δεξιοτήτων.

Bottom of Form

 

Pin It